KGHM teoretycznie na minusie, łączenia kopalń na razie nie będzie
24-10-2008 o godz. 08:56:34
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Wczoraj tona miedz kosztowała nawet 3,8 tys. USD. Nawet przy silnym kursie dolara w stosunku do ostatniego okresu (3 zł/USD), KGHM i tak działa już na minusie. Cena miedzi wynosi 11,4 tys. zł za tonę. w II kwartale 2008 całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi wyniósł 12,3 tys. zł za tonę, co przy obecnych cenach daje stratę na poziomie 0,9 tys. zł za tonę.

Tanieją akcje KGHM - wynoszą już tylko 22 zł.
Co dalej z budżetem KGHM na 2008 rok ?

Niewątpliwie ostatnie wzrosty ceny dolara pomagają wynikom KGHM. Gdyby dolar był na poziomie 2 zł/USD sytuacja mogłaby być bardzie poważna. Wg Prezesa Krutina koszt produkcji przy obecnych cenach surowców i dolara kształtuje się na poziomie 11-12 tys. zł/USD. Koszty mogą obniżać się, gdyż spadają ceny surowców do produkcji (np. ropy).

Wg tegorocznego budżetu KGHM przychody mają wynieść 11.193 mln zł, przy cenie miedzi 7,1 tys. USD/tonę i kursie dolara 2,5 zł/USD, co da zysk netto w kwocie 2.904 mln zł.
W budżecie założono produkcję miedzi na poziomie 512 tys. ton, a koszt jednostkowy produkcji miedzi - 12,5 tys. zł/tonę.

KGHM dysponuje gotówką w wysokości około 1,9 mld zł i może nawet przez dwa lata kompensować straty na działalności operacyjnej, jeśli cena sprzedaży miedzi będzie o 1 tys. zł/tonę niższa od jej produkcji. W takim jednak przypadku wystąpi konieczność wstrzymania procesów inwestycyjnych, które szacowane są w budżecie na 1,6 mld zł. Amortyzacja w spółce wynosi około 600 mln zł.Łączenia kopalń na razie nie będzie.

Zarząd KGHM wstrzymuje prace nad programem integracji kopalń tłumacząc swoją decyzję obecną sytuacją na rynkach finansowych i koniecznością "natychmiastowych" oszczędności. Wg analityków ruch Zarządu, to ukłon w stronę związków zawodowych, które grożą strajkiem. Każdy dzień strajku kosztowałby spółkę 20 mln zł.