Lubin: Nowy prezes KGHM zapowiada ewolucyjne zmiany
13-02-2006 o godz. 17:03:28
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź SA odwołała w piątek ze stanowiska prezesa spółki Marka Szczerbiaka i delegowała do pełnienia tej funkcji na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego z członków rady, Krzysztofa Skórę - poinformował PAP Leszek Hajdacki, członej RN KGHM. Hajdacki dodał, że oznacza to, iż Skóra będzie jedynie pełnił obowiązki prezesa koncernu. Na 24 lutego wyznaczono kolejne posiedzenie rady nadzorczej koncernu, na którym prawdopodobnie nastąpią dalsze zmiany w zarządzie spółki - poinformował PAP Hajdacki. "W planowanym porządku obrad 24 lutego jest bowiem punkt +zmiany w zarządzie+ i jestem przekonany, że one nastąpią" - powiedział Hajdacki. "Ubolewam, że resort posiłkuje się doraźnymi zmianami, zamiast zaproponować nam kandydata, który docelowo będzie pełnił funkcję prezesa" - dodał.

48-letni Krzysztof Skóra jest z wykształcenia ekonomistą. Ukończył studia podyplomowe Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ostatnio był skarbnikiem gminy Ruja. Wcześniej, w latach 1999 - 2002 był wiceprezesem zarządu należącej do KGHM Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej (w latach 1995 -1997 był tam też dyrektorem departamentu polityki finansowej). Piastował również funkcję wiceprezesa zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przeszłości był już ponadto członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Odwołanemu w piątek prezesowi RN zaproponowała stanowisko doradcy zarządu spółki. Nie wiadomo jeszcze, czy Marek Szczerbiak przyjmie tę propozycję. Rada nadzorcza KGHM obradowała w piątek w nowym składzie.

Na styczniowym NWZA Skarb Państwa, główny akcjonariusz - dysponujący ponad 44 proc. akcji - wymienił swoich przedstawicieli w radzie, powołując do niej pięciu nowych członków i pozostawiając jednego dotychczasowego przedstawiciela resortu.

Rada w piątek ukonstytuowała się. Jej przewodniczącym został Antoni Dynowski, wiceprzewodniczącym Maciej Kruk, a sekretarzem Józef Czyczerski (przewodniczący sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność"), jeden z trzech reprezentantów załogi w radzie. Obsadzając większość miejsc w radzie nadzorczej, SP ma wpływ na skład zarządu, ponieważ rada nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa i jego zastępców.

Zarząd KGHM nadal będzie pracował w okrojonym składzie, gdyż pod koniec roku rada nadzorcza koncernu, w starym składzie, zawiesiła dwóch członków zarządu spółki - Wiktora Błądka oraz Andrzeja Kruga. Ten ostatni w zarządzie KGHM odpowiadał za sprawy pracownicze, natomiast Błądek, wcześniej prezes firmy, od połowy 2005 roku jest członkiem zarządu wybranym przez załogę. W przypadku zawieszenia w obowiązkach członka zarządu, osoba taka nie bierze udziału w pracach zarządu, nie ma prawa podejmowania decyzji i reprezentowania spółki. Zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia.

Krzysztof Skóra powiedział w poniedziałek dziennikarzom, podczas pierwszej konferencji prasowej, że zamierza wprowadzać w firmie zmiany ewolucyjne, nie rewolucyjne.

"Decyzją rady nadzorczej zostałem oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Rada potrzebuje czasu, aby zapoznać się z działalnością firmy i stąd decyzja, abym do następnego posiedzenia, czyli do 24., zajął się kierowaniem zarządem tej firmy" - wyjaśnił Skóra.

Na pytanie, czy zostanie na stanowisku prezesa, odpowiedział, że zdecyduje o tym rada nadzorcza. Skóra nie chciał też odpowiedzieć, czy przyjmie ewentualną propozycję objęcia tej funkcji.

"Tak jak każdy prezes, mam kompetencje do dokonywania zmian, ale nie zamierzam dokonywać zmian rewolucyjnych, ale ewolucyjne" -
powiedział Skóra. Dodał, że "stosowne zmiany zostaną podjęte z chwilą, jeżeli rada powoła nowy zarząd 24 lutego".

Prezes Skóra poinformował, że Szczerbiak przyjął propozycję doradcy Zarządu Spółki, którą otrzymał przy odwołaniu.

Źródło: PAP