Doradztwo ekonomiczno-finansowe

 1. OBSŁUGA PRZEDSIĘWZIĘĆ KAPITAŁOWYCH
  • Memoranda informacyjne
  • Wyceny firm i wartości udziałów/akcji
  • Sporządzanie materiałów prezentacyjnych dla instytucji finansowych
  • Biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Koncepcje nowych podmiotów gospodarczych
  • Feasibility study przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych

 2. POZYSKIWANIE FINANSOWANIA
  • Pozyskiwanie finansowania z banków
  • Pozyskiwanie finansowania od Business Angesl
  • Pozyskiwanie finansowania z funduszy VC/PE
  • Pozyskiwanie finansowania z funduszy Unii Europejskiej
  • Doradztwo finansowe przy emisjach publicznych i niepublicznych
  • Doradztwo przy sprzedaży udziałów/akcji

 3. DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE
  • Outsorcing funkcji planowania i budżetowania
  • Sporządzanie szczegółowych planów ekonomiczno-finansowych (budżety roczne, plany wieloletnie)
  • Opracowywanie koncepcji i wdrażanie systemów planowania, budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach
  • Opracowywanie wskaźników oceny kadry kierowniczej

 4. STRATEGIE, ROZWÓJ I DOSKONALENIE ORGANIZACJI
  • Strategii organizacji
  • Plany strategiczne
  • Programy rozwoju
  • Analizy rynkowe i strategie marketingowe
  • Programy naprawcze i restrukturyzacyjne
  • Doskonalenie struktur organizacyjnych
  • Przekształcanie spółek prawa handlowego
  • Łączenie i podział spółek prawa handlowego

 5. RELACJE INWESTORSKIE
  • Budowanie pozytywnego wizerunku na rynku publicznym
  • Utrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskami inwestorskimi
  • Doradztwo przy pierwszej ofercie publicznej (IPO)
  • Opracowywanie instrukcji obiegu informacji giełdowych w Spółce
  • Opracowywanie zasad postępowania z informacjami poufnymi
  • Przygotowywanie materiałów prasowych

 6. SZKOLENIA