Strategia

Nasza misja brzmi:

"Służymy klientom naszego Regionu
swoją wiedzą i doświadczeniem"

Swoją energie koncentrujemy na zadania realizowane w naszym Regionie, który obejmuje swoim zasięgiem obszar Dolnego Śląska. Nie wykluczamy jednak realizacji zleceń dla klientów z terenu Polski, gdyż to także jest nasz Region.

Cele strategiczne jakie sobie postawiliśmy na najbliższe lata:

  • podnoszenie poziomu jakości naszych usług,
  • poszukiwanie nowych obszarów aktywności,
  • doskonalenie technik informatycznych,
  • budowanie zespołu kompetentnych ludzi.