Historia

W latach 1999-2001 SIGMA realizowała zlecenia związane z doradztwem ekonomiczno-finansowym na rzecz lokalnych podmiotów. Głównymi produktami w tym okresie były: biznesplany, plany finansowe. W oparciu o własnym model komputerowy PLANISTA prowadziliśmy analizy i projekcje finansowe dla klientów z Zagłębia Miedziowego.

W latach 2001-2003 koncentrowaliśmy się na restrukturyzacji firmy z branży papierniczej. Głównym produktem SIGMA w tym okresie była usługa zarządzania podmiotem gospodarczym.

W latach 2003-2007 zajmowaliśmy się kompleksowo obszarem ekonomiczno-finansowym spółki z branży telekomunikacyjnej. Głównym produktem w tym okresie było doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz doradztwo związane z pozyskiwaniem finansowania.

W 2007 roku głównie realizowaliśmy zlecenie dla firmy z branży usług medycznych. Przedmiotem zlecenia były usługi pozyskiwania finansowania oraz doradztwo ekonomiczno-finansowe.

W 2008 roku opracowaliśmy nową strategię rozwoju firmy, która opiera się o trzy obszary: doradztwo, oprogramowanie i inwestowanie. W dniu 18 marca 2008 r. zawiązaliśmy AVARON Sp. z o.o., która koncentruje się na specjalistycznych usługach i produktach adresowanych dla klientów z całej Polski.

W 2009 roku usyskaliśmy status Dyplomowanego Serwisanta firmy InsERT. Nasza specjalizcja obejmuje obszar ekonomiczno-finansowy.