IDM: Wyróżnia nas doświadczenie
13-07-2005 o godz. 11:58:09
GPW

Internetowy Dom Maklerski SA jest jednym z najstarszych niebankowych biur maklerskich w kraju. Broker prowadzi działalność maklerską od 1993 roku — niemal od samego początku istnienia rynku kapitałowego w Polsce. Siedziba IDMSA.PL znajduje się w Krakowie. Udziały firmy należą do jej kadry menedżerskiej oraz polskich podmiotów prawnych.

Model biznesu Internetowego Domu Maklerskiego SA opiera się na następujących obszarach:

- Usługi brokerskie (obrót giełdowy)

- Zarządzanie portfelem

- Dział transakcji

— Rynek pierwotny

— Operacje kapitałowe

— Rynek niepubliczny.

W ramach usług brokerskich IDMSA.PL otwiera i prowadzi rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniężne, umożliwiając klientom inwestowanie na rynku kasowym i terminowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Biuro odnotowuje systematyczny wzrost liczby otwartych rachunków — w roku 2004 ich liczba wzrosła o 15% i obecnie wynosi ponad 6700. Niemal wszystkie rachunki klientów są aktywne.

W stosunku do 2003 roku aktywa klientów na rynku wtórnym wzrosły ponad trzykrotnie. Rosną również obroty generowane przez inwestorów posiadających rachunki w IDMSA.PL, przy dużej aktywności inwestorów internetowych.

Od roku 2004 IDMSA.PL oferuje swoim klientom usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych. Działem kieruje Robert Nejman — jeden z najwybitniejszych polskich zarządzających aktywami.

Portfele zarządzane przez IDMSA.PL przyniosły zyski już w pół roku od uruchomienia usługi. Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w okresie od 5.04.2004 (rozpoczęcie działalności) do 31.12.2004 wyniosła 18,13%, a zmiennego zaangażowania 18,71%, przy poziomie wzrostu WIG20 o blisko 7%. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez IDMSA.PL na koniec grudnia 2004 r. wyniosła 79 mln złotych.

Obszarem szczególnej aktywności IDMSA.PL jest rynek pierwotny oraz rynek niepubliczny. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału dla klientów korporacyjnych poprzez emisje publiczne i niepubliczne. IDMSA.PL jest jednym z najbardziej aktywnych brokerów na rynku ofert publicznych, skutecznie konkurując z dużymi zagranicznymi i polskimi bankowymi przedsiębiorstwami.

W roku 2004 łączna wartość ofert zrealizowanych przez brokera wyniosła ponad 460 mln zł, w tym m.in. emisje Elstar Oils, Ceramiki Nowa Gala, ZM Duda, MCI (obligacje zamienne), Tras Tychy, Energomontażu Północ, Polcoloritu oraz Graala. IDMSA.PL realizuje obecnie kolejne oferty papierów wartościowych. Na rok 2005 zaplanowanych jest około 10 projektów.

W ramach działalności w obszarze rynku pierwotnego, IDMSA.PL zapewnia kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym. Model działania brokera obejmuje wstępny audyt spółki, analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klienta w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem prawnym i formalnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i przeprowadzenie niepublicznej lub publicznej oferty emitowanych przez spółki papierów wartościowych.

Oprócz ofert typu IPO IDMSA.PL zrealizował wiele innych ofert publicznych i niepublicznych, m.in. bardzo rzadką w Polsce emisję akcji aportowych na rynku publicznym — dla ZM DUDA S.A. w roku 2004 oraz w roku 2003 — największą fuzję prywatnych podmiotów w Polsce.

W obszarze związanym z rynkiem niepublicznym IDMSA.PL realizuje obsługę operacji związanych z papierami wartościowymi niedopuszczonymi do publicznego obrotu. W trakcie swej działalności IDMSA.PL podpisał kilkaset umów na świadczenie usług w tym zakresie.

Działalność Internetowego Domu Maklerskiego przynosi satysfakcjonujące zyski. W roku 2004 IDMSA.PL odnotował około 5 mln zysku, w porównaniu z 0,51 mln zysku w 2003 r., przy trzykrotnym wzroście przychodów — do 44,5 mln zł. Zwrot z kapitałów własnych w 2004 roku (liczony rok do roku) wyniósł 100,54%.

Plan na 2005 rok przewiduje zwiększenie zysku netto do 8 mln zł i przychodów ze sprzedaży do 55 mln zł. Doskonałe wyniki finansowe IDMSA.PL są rezultatem koncentracji na wybranych fragmentach rynku — zarządzaniu aktywami, działalności na rynku pierwotnym, jak również dzięki dużym transakcjom na rynku niepublicznym.

Sukcesy Internetowego Domu Maklerskiego na rynku pierwotnym podkreślają rankingi i komentarze prasowe. Broker znajduje się w czołówce domów maklerskich w kategoriach „największe zyski z ofert pierwotnych” oraz „dostępność akcji w ofertach pierwotnych” (Rzeczpospolita 20.01.2005).

Podsumowując aktywność biur maklerskich w roku 2004, „Rzeczpospolita” z 6 stycznia 2005 r., określiła IDMSA.PL mianem „nowa gwiazda publicznych ofert”.

Broker przeznacza zyski na rozwój firmy i intensywne inwestycje, przede wszystkim w obszarze nowych technologii i wdrożonego systemu informatycznego. W celu ułatwienia klientom dostępu do proponowanych usług, IDMSA.PL rozwija działalność za pośrednictwem Internetu, co wpływa na zwiększanie liczby zdalnych klientów brokera.

IDMSA.PL proponuje inwestorom indywidualnym atrakcyjne oferty rynku pierwotnego oraz bezpłatne analizy i rekomendacje, natomiast spółkom oferuje kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym. W szczególności obejmuje to zagadnienia związane z pozyskaniem kapitału oraz z obsługą spółek na rynku kapitałowym, zarówno publicznym, jak i niepublicznym. Broker zapewnia pomoc doradczą, analityczną, organizacyjną, prawną itp.

Inwestorzy mogą korzystać z pomocy specjalistów z Działu Analiz i Rekomendacji, których celem jest dostarczanie klientom IDMSA.PL informacji potrzebnych do skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zadanie to wykonywane jest za pomocą produktów analitycznych takich jak rekomendacje, analizy oraz komentarze, automatyczne systemy inwestycyjne i rankingi fundamentalne spółek. Ponadto, klientom udostępniane są dane finansowe, statystyki rynkowe oraz dane makroekonomiczne.

IDMSA.PL kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną obsługę klientów oraz umożliwienie swoim klientom łatwego dostępu do proponowanych usług. Założenie to realizowane jest poprzez sukcesywne rozbudowanie sieci punktów obsługi klienta (POK). Obecnie biuro posiada 9 POK-ów, w tym 5 otwartych w ubiegłym roku. Broker zatrudnia około 80 osób, a na czele biura stoją: Grzegorz Leszczyński — prezes zarządu, Rafał Abratański — wiceprezes zarządu, Robert Nejman — zarządzający aktywami, Paweł Zaremba-Śmietański — dyrektor rynku pierwotnego.

Plany firmy na dalsze lata koncentrują się na dalszym dynamicznym i ekspansywnym rozwoju i aktywnym udziale w rynku kapitałowym. W 2005 r. IDMSA.PL — jako pierwszy broker w Polsce, zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Środki z emisji posłużą zwiększeniu kapitałów własnych na działania inwestycyjne, rozbudowie sieci oddziałów, inwestycjom w internetową platformę transakcyjną oraz informatykę. Uruchomienie zleceń na rynki zagraniczne planowane jest na przełomie roku 2005 i 2006.

Grzegorz Leszczyński Prezes Internetowego Domu Maklerskiego S.A.

űródło: Puls Biznesu