Wrocław: W ciągu kilku tygodni wybór inwerstorów dla Dialogu
14-03-2006 o godz. 14:09:22
Telefonia Lokalna DIALOG S.A.

Najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni KGHM wybierze inwestorów do dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży Dialogu - poinformował we wtorek w rozmowie z PAP Krzysztof Skóra, prezes KGHM Polska Miedź SA. Koncern jest stuprocentowym właścicielem Dialogu. "Cały proces nieco się przedłużył, ale w przeciągu kilku tygodni oferty zostaną przeanalizowane i jeżeli będą spełniały oczekiwania, to zostanie podjęta decyzja polegająca na wyborze oferentów, z którymi zostaną następnie podjęte negocjacje" - powiedział prezes.

Obecnie na krótkiej liście oferentów jest kilka firm. Skóra, powołując się na tajemnicę handlową, odmówił podania informacji, czy są to polskie czy zagraniczne podmioty.

Prezes Polskiej Miedzi zapowiedział, że po dokonanych już zmianach w radzie nadzorczej Telefonii Dialog, gremium to w nowym składzie, na najbliższej radzie nadzorczej (planowanej na czwartek) sformułuje zarząd Dialogu. Od stycznia spółką tą kieruje powołany tymczasowo do pełnienia obowiązków prezesa - Józef Dudziak.

Krzysztof Skóra, odnosząc się do ostatnich decyzji dotyczących podpisania wstępnej umowy na zakup dodatkowego pakietu akcji Polkomtela, podkreślił, że KGHM jest przygotowany finansowo do tej operacji.
"Jesteśmy w stanie sfinalizować transakcję z własnych środków, bez potrzeby zaciągania na ten cel kredytu. Gdyby jednak nawet zmieniły się okoliczności i zaszła taka potrzeba, to zaciągnięcie kredytu również nie stanowiłoby problemu" - powiedział prezes.

Odmówił natomiast komentowania konfliktu między polskimi akcjonariuszami operatora telefonii komórkowej, a firmą Vodafone, która wystąpiła o zabezpieczenie oferowanych akcji ze względu na zgłoszone zastrzeżenia do procesu ich udostępniania.

Prezes zapowiedział ponadto, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polkometala dokonana zostanie zmiana reprezentantów KGHM w radzie nadzorczej operatora.

Obecnie w radzie nadzorczej Polkomtela zasiadają: pełniący obowiązki przewodniczącego rady nadzorczej, były wiceprezes KGHM Polska Miedź SA, Jarosław Andrzej Szczepek oraz Andrzej Krug, również były członek zarządu Polskiej Miedzi.

"W porządku obrad zwołanego pod koniec marca WZA znalazł się punkt dotyczący zmian w składzie rady zgłoszony przez zagranicznych akcjonariuszy. Zamierzamy wymienić naszych przedstawicieli w tym gremium" - powiedział prezes.

Polscy akcjonariusze Polkomtela: PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, PSE i Węglokoks, zaakceptowali w piątek ofertę duńskiego TDC kupna 14,8 proc. akcji Polkomtela za 650,5 mln euro. Stanowi to prawie 76 proc. akcji posiadanych przez TDC. Pozostałe akcje od TDC kupi brytyjski Vodafone, który również jest akcjonariuszem Polkomtela.

Po sfinalizowaniu transakcji z TDC, polscy akcjonariusze będą
mieli łącznie ponad 75 proc. akcji Polkomtela.

Umowa polskich akcjonariuszy z TDC została zawarta pod warunkiem wygaśnięcia lub uchylenia w stosunku do akcji objętych umową ustanowionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 lutego 2006 r. zabezpieczenia zakazującego TDC Mobile International A/S sprzedaży akcji Polkomtela. Z wnioskiem o takie zabezpieczenie zwrócił się Vodafone, który sprzeciwia się sprzedaży akcji Polkomtela przez TDC.
KGHM, PKN Orlen, TDC A/S i Vodafone mają po 19,61 proc. akcji Polkomtela, PSE ma 17,56 proc. Akcjonariuszem Polkomtela jest także Węglokoks, który ma 4 proc. jego akcji.
Mirosława Szczecińska (PAP)