Telefonia Dialog jest gotowa do konsolidacji rynku telekomunikacyjnego
29-03-2006 o godz. 14:33:26
Telefonia Lokalna DIALOG S.A.

Telefonia Dialog jest gotowa do konsolidacji rynku telekomunikacyjnego. Spółka zapowiada poprawę wyniku netto, wzrost przychodów i wydatków inwestycyjnych w 2006 roku - powiedział PAP Lech Młodawski, wiceprezes Telefonii Dialog."Jesteśmy gotowi na przejęcia i stać nas na przejęcia. Mamy bardzo dobrą kondycję finansową i wysoką zdolność kredytową" - powiedział Młodawski. "Do przejęć firma jest tak doskonale przygotowana, że może być konsolidatorem rynku" - dodał.

Młodawski poinformował, że w tym roku spółka zainwestuje co najmniej tyle, ile w 2005 roku. Dodał, że Dialog ma tak szeroki front inwestycyjny, że jeżeli nie wygra przetargu na GSM 1800 i zaoszczędzi na inwestycjach w operacje mobilne, to skupi się między innymi na rozbudowie usług transmisji danych. "Inwestycje w 2006 roku wyniosą nie mniej niż w 2005 roku," powiedział Młodawski.

Dialog spodziewa się także poprawy wyników finansowych. "Na pewno nastąpi poprawa wyniku netto, przychody wzrosną co najmniej o kilka procent" - powiedział wiceprezes. "Nastąpi znacząca obniżka kosztów bieżących w zakresie eksploatacji sieci" - dodał.

W 2005 roku Telefonia Dialog uzyskała:

  • 501,432 mln zł przychodów ze sprzedaży,
  • 160,2 mln zł EBITDA,
  • 136 mln zł straty operacyjnej i
  • 173,445 mln zł straty netto.

W 2005 roku spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego w wysokości 183,8 mln zł, co wpłynęło negatywnie na wynik finansowy netto.

Telefonia w ubiegłym roku realizowała strategię, która opierała się na zwiększaniu bazy abonenckiej, rozszerzaniu i wdrażaniu nowych usług. Młodawski poinformował, że w 2006 roku Dialog spodziewa się przyrostu netto nowych klientów o 20 tys. - 30 tys. "To będzie bardzo dobry wynik zważywszy na tendencje wysokiego wskaźnika migracji klientów na rynku. W zeszłym roku pozyskaliśmy około 8 tys. klientów" - powiedział. "Liczymy na wzrost ARPU (także usług głosowych), bo uruchamiamy wiele nowych usług w zakresie internetu szerokopasmowego, a również w sferze głosowej" - dodał.

Wiceprezes poinformował, że przyrost użytkowników broadband to obecnie 700 użytkowników tygodniowo. "Mamy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się do końca roku, a może nawet wzrośnie. Obecnie mamy 46 tys. użytkowników internetu szerokopasmowego" - powiedział.

Dialog intensywnie rozwija także inne usługi, w tym dostęp do internetu. Na koniec roku 2005 roku 77 tys. użytkowników korzystało z usługi zryczałtowanego dostępu do internetu (wzrost od początku roku o 11 tys.). W 2005 roku spółka zwiększyła bazę abonencką. Na koniec czwartego kwartału 2005 roku posiadała 719 tys. linii wybudowanych (wzrost od początku roku o 11 tys. linii) i 443 tys. linii dzwoniących (wzrost od początku roku o 8 tys. linii).

Młodawski poinformował, że w ciągu 3-4 tygodni spółka uruchomi platformę "intelligent networks". "Zamierzamy uruchomić usługę triple-play pod koniec roku" - powiedział.

Telefonia Dialog złożyła na początku stycznia ofertę w powtórzonym przetargu na wolne częstotliwości dla telefonii komórkowej GSM 1800. Obok niej w przetargu startuje Telekomunikacja Kolejowa i PTK Centertel. "Jeżeli wygramy przetarg na GSM 1800, to przede wszystkim chcielibyśmy uruchomić usługi konwergentne dla abonentów z naszej bazy. W drugim etapie planujemy uruchomienie ogólnopolskiej sieci usług mobilnych" - powiedział wiceprezes. "Jeżeli jednak nie wygramy przetargu, to i tak będziemy chcieli uruchomić usługi konwergentne, ale w oparciu o MVNO" - dodał.

Wcześniej spółka informowała, że prowadzi rozpoznanie rynku telefonii komórkowej pod kątem prowadzenia działalności jako wirtualny operator telefonii komórkowej (MVNO). Wirtualny operator komórkowy (MVNO) nie ma własnej infrastruktury komórkowej i prowadzi swoją działalność w oparciu o sieć jednego z operatorów infrastrukturalnych. Kupuje od niego po cenach hurtowych połączenia, które następnie po cenach detalicznych odsprzedaje swoim klientom.

Stuprocentowym właścicielem Telefonii Dialog, operatora sieci telefonii stacjonarnej, jest KGHM Polska Miedź SA. Strategia KGHM przewiduje docelowe ograniczenie zaangażowania w spółce. Legnicki koncern rozpoczął w 2005 roku proces poszukiwania inwestora strategicznego, kontynuowany w 2006 roku. Spółka poinformowała w połowie marca, że najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni KGHM wybierze inwestorów do dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży Dialogu.