Inwest Consulting chce pozyskać z giełdy 3,75 mln zł
14-06-2006 o godz. 17:15:24
GPW

Inwest Consulting, którego prospekt Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła w środę, chce pozyskać z emisji nowych akcji 3,75 mln zł, zaś debiut praw do akcji na warszawskiej giełdzie planowany jest na lipiec - poinformował PAP wiceprezes spółki Paweł Śliwiński. Śliwiński powiedział, że spółka zaoferuje małym inwestorom 1 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł za sztukę oraz dużym inwestorom 400.000 istniejących akcji po cenie 4,20 zł, ale w tej transzy zapis minimalny to 50.000 akcji.

Oferującym akcje będzie Biuro Maklerskie BISE. "Żeby emisja doszła do skutku muszą zostać objęte wszystkie oferowane akcje. Zapisy na akcje będą odbywały się od 20 do 26 czerwca, a z emisji chcemy pozyskać 3,75 mln zł" - powiedział PAP Śliwiński. "Debiut PDA na giełdzie planujemy na lipiec, a debiut samych akcji będzie po rejestracji podwyższenia kapitału" - dodał.

Inwest Consulting jest spółką inwestycyjno-doradczą, od 1996 roku specjalizującą się w świadczeniu usług konsultingowych natury ekonomiczno-finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw.

Od 2005 roku, wraz ze zmianą strategii działania spółki, Inwest Consulting nawiązuje współpracę ze spółkami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), których celem jest wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwest Consulting doradzał przy publicznej ofercie giełdowej spółki PC Guard. Podpisał również umowę na doradztwo i wprowadzenie na rynek publiczny spółki Pozbud. "Jesteśmy spółką doradzającą przy emisjach papierów wartościowych. Do tej pory przeprowadziliśmy około 170 emisji papierów wartościowych, głównie obligacji, a od ubiegłego roku zaczęliśmy przygotowywać spółki do wejścia do obrotu publicznego" - powiedział Śliwiński.

"Prowadzimy też rozmowy z 10 innymi spółkami i pieniądze z emisji są nam potrzebne na wejście kapitałowe w te spółki" - dodał. W 2005 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 1,5 mln zł, a zysk netto 400.000 zł. Obecnie kapitał akcyjny dzieli się na 2,5 mln akcji i po 50 proc. głosów na WZA mają dwie osoby fizyczne - Jacek Mrowicki i Paweł Śliwiński.