Legnica: Planowane jest połączenie HAWE SA, PBT HAWE Sp. z o.o. i FONE Sp. z o.o.
15-04-2007 o godz. 22:40:04
PBT HAWE SP. Z O.O. w Legnicy

Zarząd HAWE SA podał w raporcie bieżącym 54/2007 o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia:

  • Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  • PBT Hawe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy oraz
  • Fone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
oraz o podpisaniu Planu Połączenia.Połączenie nastąpi na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie przez przejęcie), tj. w drodze przeniesienia całego majątku PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o. na Hawe S.A.. W wyniku połączenia przestaną istnieć PBT Hawe Sp. z o.o. i Fone Sp. z o.o., które ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ze względu na to, że HAWE S.A. jest jedynym wspólnikiem PBT Hawe Sp. z o.o., natomiast PBT Hawe Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Fone Sp. z o.o., połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh.

Hawe S.A. przejmie prowadzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych i transmisji danych.

PBT Hawe Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1990 roku na rynku budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, przestrzennych i sieciowych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. PBT Hawe Sp. z o.o. posiada również własną, rozbudowaną sieć światłowodową.

Fone Sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne VoIP i transmisji danych.

Docelowym zamiarem jest wyposażenie HAWE S.A. w majątek i wiedzę, które umożliwią prowadzenie działalności operatora teleinformatycznego zajmującego się świadczeniem usług na posiadanej sieci światłowodowej.

W wyniku połączenia HAWE S.A. wejdzie w posiadanie infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem której zamierza świadczyć usługi:
- dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,
- transmisji danych "punkt-punkt"
- udostępniania programów telewizyjnych,
- głosowe (VoIP - telefonia internetowa),
- "triple play" – dostawy usług głosowych, szybkiego Internetu i IPTV (telewizji internetowej).

Po zakończeniu procesu połączenia HAWE S.A. planuje utworzenie spółki zależnej, która przejmie prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług projektowych i wykonawczych w branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.