GPW otworzy Alternatywny System Obrotu (ASO) dla małych firmy
16-04-2007 o godz. 12:42:39
GPW

Giełda Papierów Wartościowych przedstawia założenia dotyczące nowej platformy. Celem platformy jest wprowadzanie na parkiet małych atrakcyjnych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu. Emitentami będą małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset do kilku mln zł.
Inwestorami na ASO będą:

  • fundusze typu VC/PE,
  • wyspecjalizowane fundusze zamknięte,
  • fundusze asset-management,
  • osoby prywatne posiadające znaczne kapitały,
  • inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko.
Spółki dopuszczone do obrotu będą notowane w alternatywny systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym).

Procedury dopuszczeniowe na nowej platformie będą uproszczone. W zależności od systemu w którym będą notowane akcje spółki potrzebna będzie umowa z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku lub Market Makerem.

Uproszczony, a przez to tańszy, będzie również dokument informacyjny. Będzie on zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę i współzatwierdzany przez GPW.

Zliberalizowane będą obowiązki informacyjne spółek w stosunku do rynku regulowanego. Raporty bieżące wysyłane będą w stosunku do uznania emitenta. Nie będzie potrzeby wysyłania raportów kwartalnych, raporty półroczne emitent wysyłać będzie według własnego uznania. Obowiązkowe będą raporty roczne.

Nowa platforma powinna cieszyć się dużym powodzeniem wśród spółek. Będzie to doskonała okazja do "przećwiczenia" rynku publicznego przed właściwym debiutem na rynku podstawowym.

Nowa platforma ma działać od czerwca 2007.