SWISSMED powołał spółkę celową, która będzie inwestowała w nieruchomości
09-05-2007 o godz. 15:52:17
Usługi medyczne

Zarząd spółki Swissmed Centrum Zdrowia SA z Gdańska poinformował, iż zawarto umowę spółki Swissmed Development Sp. z o.o., przez co rozszerzeniu uległa Grupa Kapitałowa Spółki.Umowę nowej spółki zawarto w dniu 8 maja 2007 r. na następujących warunkach:
- Kapitał zakładowy - 4.0 mln zł
- ilość udziałów - 4.000

Jedynym udziałowcem Swissmed Development Spółki z o.o. jest SWISSMED.

Podstawowym przedmiotem działalności nowo - zawiązanej spółki będzie nabywanie gruntów pod nowe inwestycje, w tym medyczne oraz budowa nieruchomości, przede wszystkim obiektów szpitalnych.

Niezwłocznie po rejestracji Spółki w KRS, Spółka Swissmed Development Sp. z o.o. stanie się stroną w negocjacjach i postępowaniach przetargowych dotyczących nabywania gruntów, dotychczas prowadzonych przez Swissmed.

Zarząd informował również, iż możliwe jest przystąpienie do nowo – powstałej spółki partnera zewnętrznego, który wspomoże kapitałowo realizacje zamierzonych inwestycji.

Swissmed chce wybudować kilka nowych szpitali w największych miastach Polski.

Kapitalizacja spółki wynosi 223,7 mln zł, przy wartości księgowej 30,5 mln zł (C/WK = 7,34). Spółka na razie ponosi straty operacyjne i nie wykazuje zysku.

Branża usług medycznych jest w centrum zainteresowania inwestorów, gdyż giełdowa spółka EMC Instytut medyczny SA posiada kapitalizację 174,8 mln zł, przy wartości księgowej równej 28 mln zł (C/WK=6,24). EMC wykazuje zysk, ale wskaźnik C/Z wynosi ponad 1000.