KNF zatwierdziła regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Start w sierpniu.
23-05-2007 o godz. 08:52:45
GPW

KNF na posiedzeniu w dniu 22.05.2007 r. jednogłośnie zatwierdziła Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przewodniczący KNF Stanisław Kluza powiedział: „Mam nadzieję, że działanie ASO ułatwi niewielkim przedsiębiorstwom z krótka biznesową historią pozyskiwanie finansowania na rynku kapitałowym.”Nowy rynek lub ASO to robocza nazwa projektu, którego celem jest umożliwienie małym firmom we wczesnym etapie rozwoju pozyskanie kapitału.

Będzie on działał jako rynek nieregulowany, na którym wymogi informacyjne będą obniżone. KNF będzie miała mniej do powiedzenia przy dopuszczaniu spółek do obrotu, ale w takim samy zakresie jak na rynku regulowanym będzie ścigać manipulacje giełdowe, czy wykorzystanie informacji poufnych.

Nowy rynek zostanie uruchomiony pod koniec sierpnia. Wcześniej planowano start w lipcu. Zdecydowano się jednak na przesunięcie terminu o miesiąc, a dodatkowy czas będzie wykorzystany na kampanię promocyją.

Nowy rynek to szansa dla nowych domów maklerskich i doradców finansowych. Każda nowa firma będzie musiała podpisać bowiem umowę z animatorem oraz doradcą finansowym. Ten pierwszy będzie dbał o płynność finansową akcji, a ten drugi będzie doradzał firmie w zakresie funkcjonowania na rynku giełdowym oraz nadzorował proces wypełniania obowiązków informacyjnych.