Wrocław: Wrocławski Dom Maklerski ma ambitny plan na najbliższe 2 lata
20-06-2007 o godz. 15:18:18
Wrocławski Dom Maklerski S.A.

Wrocławski Dom Maklerski zamierza w ciągu 2 najbliższych lat wprowadzić na rynek podstawowy GPW co najmniej 15 spółek i szacuje, że w tym roku może posiadać podpisane umowy na przeprowadzenie ofert pierwotnych o wartości ponad 1 mld zł - poinformowali przedstawiciele firmy. "Planujemy być oferującym przy ofertach 8-9 spółek w tym roku oraz około 10 w następnym roku. Szacujemy, że liczba ofert na rynku podstawowym wyniesie co najmniej 15" - powiedział Wojciech Gudaszewski, prezes WDM podczas prezentacji spółki na IPO Day.

Spółka na podstawie podpisanych już lub finalizowanych umów szacuje, że wartość pierwotnych ofert na rynku regulowanym, w których będzie oferentem, wyniesie 800 mln zł. WDM zamierza też do końca 2007 roku pozyskać kolejne umowy na co najmniej 200 mln zł tak, aby łączna wartość ofert publicznych przekroczyła 1 mld zł.

"Podpisaliśmy już kolejna umowę, z firmą Black Point. Ta transakcja może mieć wartość około 30 mln zł. Prowadzimy też rozmowy z kilkunastoma kolejnymi podmiotami" - powiedział Adrian Dzielnicki, wiceprezes WDM.

WDM informował wcześniej, że zamierza zadebiutować na nowym rynku NewConnect w pierwszym dniu jego funkcjonowania, czyli 30 sierpnia tego roku. WDM przeprowadzi ofertę w trybie private placement, jej wartość jest szacowana na około 25 mln zł. Spółka zakłada, że najpóźniej w pierwszym półroczu 2009 roku przeprowadzi ofertę publiczną i przeniesie się na rynek regulowany GPW.

Wraz z WDM, w sierpniu tego roku na NewConnect mają pojawić się dwie firmy z segmentu nowych technologii, w których ofertach publicznych WDM będzie oferentem. Będą to spółki portfelowe MCI Management: Digital Avenue oraz S4E. Ich prywatne oferty wyniosą łącznie 5-10 mln zł. Przy pomocy WDM do debiutu na rynku regulowanym przygotowuje się obecnie osiem spółek, w tym m.in.

  • MW Trade (wartość oferty około 30 mln zł),
  • Mera Schody (około 15 mln zł),
  • wrocławski deweloper AS- BAU (60 mln zł),
  • Krosnoglass (70 mln zł),
  • Cynk-Mal (30 mln zł)
  • oraz trzy spółki, których nazw na razie nie ujawniono, chcące łącznie pozyskać z rynku ponad 600 mln zł.
WDM szacuje, że większość z nich zadebiutuje w IV kwartale tego roku.

WDM ma w planach utworzenie własnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i chce w najbliższym czasie złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o jego utworzenie. "Pierwsze produkty w ramach TFI powinny trafić na rynek na początku 2008 roku. W pierwszej kolejności planujemy utworzyć fundusz zamknięty, nastawiony na generowanie absolutnych stóp zwrotu" - powiedział Gudaszewski. Według planów, fundusz ten będzie inwestował w spółki niepubliczne, pre-IPO, akcje na całym świecie oraz w surowce. WDM zakłada, że fundusz będzie realizować zysk nawet przy niekorzystnej koniunkturze na polskim rynku.

W IV kwartale 2008 roku WDM zamierza uruchomić fundusz parasolowy, natomiast w dalszej perspektywie fundusze dedykowane zamknięte. "Nasza prognoza zakłada, że w rok od uruchomienia pierwszy TFI zbierze aktywa o wartości 200 mln zł. Zakładamy też, że średnioroczny wzrost wartości aktywów TFI wyniesie 166 proc. i do 2011 roku ich wartość osiągnie 1,2 mld zł" - powiedział Gudaszewski.

WDM planuje także wzrost aktywów w zarządzaniu w ramach usługi asset management. Spółka szacuje, że do końca 2007 roku wartość tych aktywów wzrośnie do 50 mln zł, a do 2010 roku - do ponad 120 mln zł. W maju tego roku WDM zarządzał środkami klientów w ramach usługi asset management o wartości około 10 mln zł. Spółka oferuje dwa portfele, portfel dynamiczny (o dużym zaangażowaniu w akcje) i portfel nastawiony na sektor budownictwa i nieruchomości.

WDM planuje rozwój inwestycji typu pre-IPO i zamierza inwestować w spółki z ciekawym produktem i atrakcyjnymi planami rozwoju. Wartość pojedynczej inwestycji wyniesie 0,5-5 mln zł. Horyzont inwestycyjny będzie wynosił do dwóch lat, a wyjście z inwestycji będzie następowało poprzez giełdę - zarówno rynek NewConnect, jak i rynek regulowany - oraz poprzez inwestora branżowego.

WDM, który prowadzi działalność maklerską od lutego 2007 roku, w 2006 roku osiągnął 75,2 tys. zł przychodów i 265 tys. zł straty netto. Strata spowodowana była ograniczoną działalnością, ze względu na oczekiwaną licencję KNF. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku WDM miał już 896 tys. zł przychodów i 413 tys. zł zysku netto i szacuje, że w całym roku 2007 osiągnie 5,5 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto. W 2008 roku przychody mają wynieść 17,5 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł. Prognoza nie uwzględnia środków, jakie spółka pozyska dzięki ofercie. WDM chce przeznaczyć środki z oferty na rozwój WDM TFI (2,5 mln zł), inwestycje portfelowe typu pre-IPO (11 mln zł), utworzenie punktów inwestycyjnych pod marką WDM we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach (1,5 mln zł) oraz na inwestycję w internetową dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (1 mln zł). Spółka zakłada, że po debiucie inwestorzy giełdowi będą posiadali 14,1 proc. akcji. 25,8 proc. papierów będzie należało do Wojciecha i Tadeusza Gudaszewskich i taki sam pakiet do Adriana i Zofii Dzielnickich. 7,8 proc. należeć będzie do Michała i Piotra Hnatiuków, a pozostałe papiery będą w posiadaniu trzech osób fizycznych.