Rada nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Krzysztofa Skórę
17-01-2008 o godz. 19:04:55
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Rada Nadzorcza odwołała w dniu 17.01.2007 prezesa KGHM Krzysztofa Skórę. Do czasu powołania nowego, „docelowego" szefa spółki Polską Miedzią będzie kierował Ireneusz Reszczyński, pierwszy wiceprezes. Trafił do zarządu w tym samym czasie co Skóra, czyli w lutym 2006 roku. Za odwołaniem prezesa głosowało pięciu z dziewięciu członków rady przy jednym głosie wstrzymującym się. Krzysztof Skóra został powołany na prezesa zarządu w dniu 24 lutego 2006 r.

Ze stanowiska odwołany został także Dariusz Kasków, którego Skóra wskazał do zarządu dwa miesiące wcześniej. Prawdopodobnie nowy p.o. prezesa musiał złożyć wniosek o jego odwołanie, gdyż w innym przypadku Kaśków utrzymałby stanowisko w Zarządzie. Zgodnie ze statutem KGHM wiceprezesów powołuje rada nadzorcza na wniosek prezesa. Rada Nadzorcza uznała, że teraz zarząd będzie się składał z trzech członków, a nie z pięciu, jak było wcześniej.

Na 14 lutego zwołane zostało WZA spółki, na którym w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej. Nowa rada ma jak najszybciej rozpisać konkurs na nowego prezesa KGHM. Wśród kandydatów na nowego prezesa w prasie pojawiają się nazwiska:

  • Sławomira Najnigiera - byłego wiceprezydenta Wrocławia,
  • Arkadiusza Gierałta - prezes Legnickiego Parku Technologicznego KGHM Letia,
  • Igora Chalupca - byłego prezes ORLEN-u.
(roko)