Prezes Pol-Miedź Trans odwołany
08-03-2008 o godz. 13:25:31
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

W piątek 07 marca 2008 r. kierownictwo KGHM odwołało Janusza Cendrowskiego ze stanowiska prezesa Pol-Miedź Trans, spółki zależnej Polskiej Miedzi. Jej zarząd został ograniczony do dwóch członków, dotychczasowych wiceprezesów. Obowiązki szefa powierzono Ryszardowi Jaskowskiemu. Powody odwołania Cendrowskiego nie są znane.